Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa

Sistema de feedback basat en els errors més freqüents en l’assignatura Dissenys de Recerca

Coordinació: 
NUÑEZ PEÑA, M.ISABEL
Participants: 
Bono cobre, Roser; Nuñez Peña, M. Isabel
Departament: 
Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa
Ensenyament/s: 
Psicologia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
  1. Actualitzar els problemes i les pràctiques d’ordinador de l’assignatura amb casos reals i d’actualitat que s’hagin publicat en diversos àmbits de la Psicologia i que puguin incrementar la motivació i l’interès dels estudiants, fent èmfasi en la connexió que tenen aquests casos amb altres assignatures del grau de Psicologia.
  2. Elaborar les fitxes d’errors més comuns per a cada activitat pràctica. Aquestes fitxes s’elaboraran amb les respostes que els estudiants dels cursos anteriors hagin donat als exercicis pràctics i contindran tant la resposta incorrecta com una explicació raonada indicant perquè és incorrecta.
  3. Implementar el nou sistema de feedback dels errors en classe, adaptat a aquests nous casos pràctics i amb les fitxes d’errors. A més, els estudiants tindran les fitxes d’errors disponibles al web de l’assignatura (www.ub.edu/disin). Amb aquest sistema, els estudiants coneixeran els errors més freqüents a les pràctiques de Dissenys de Recerca. Esperem que aquesta informació els ajudi a corregir els seus propis errors i aprendre d’ells, de manera que els permeti guanyar confiança en la matèria. D’aquesta manera, se sentiran més ben preparats i faran front a la situació d’avaluació amb més seguretat, més confiança i menys ansietat.
  4. Avaluar la utilitat del nou sistema de feedback per tal de millorar l’aprenentatge dels estudiants, comparant  els resultats amb una part de l’assignatura en la qual no s’hi implantarà el sistema de feedback. També s’avaluarà si s’ha produït alguna millora en el rendiment de l’alumnat en comparació amb els cursos anteriors.
  5. Avaluar si el nou sistema de feedback pot ser útil no només pel fet que conèixer els propis errors i els errors més freqüents que cometen els companys d’assignatura faciliti una millor adquisició dels aprenentatges, sinó, també, pel fet que pot afavorir que els estudiants s’enfrontin a la situació d’avaluació amb major autoconfiança quant a la seva preparació, menor preocupació pels errors, i amb nivells baixos d’ansietat.
Codi del projecte: 
2017PID-UB/001
Grup d'innovació docent: 
PSICOINVEST

GID--CAVada

Grup d’Innovació Docent en Comunicació Audiovisual GID-CAV

GID-CAV (Grup d' Innovació Docent de Comunicació Audiovisual ) és un grup d'investigació que va néixer l'any 1998, essent l'eix principal de la seva recerca l'ensenyament de Comunicació Audiovisual (BOE nº 37, 12 de febrer de 1998; ANECA, 2 de març de 2003).

El grau de Comunicació Audiovisual, pioner a la Universitat de Barcelona, parteix de l'ensenyament semipresencial de segon cicle que comptava, des dels seus inicis - any 1998 -, amb un Campus Virtual propi que enriquia la metodologia docent presencial convencional.

Coordinació: 
Romeo Delgado, Marina
Membres del grup: 
Josep Gustems Carnicer
Lydia Sanchez Gomez
Vicenta Gonzalez Argüello
Carlos Aguilar Paredes
Emma Bosch Andreu
Carolina Martín Piñol
Montserrat Yepes Baldo
M. Angeles Garcia Asensio
Rita Gisela Berger
Silvia Burset Burillo
Andrés Besolí Martín
Jose Vicente Pestana Montesinos
Departament: 
Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa

PSICOINVESTada

Millora de la docència en dissenys i tècniques d’investigació psicològica

Te per objectiu facilitar la docència dels continguts metodològics de l’ensenyament de Psicologia, emprant tècniques docents innovadores i recursos multimedia (pàgines web, internet, CDs interactius, etc.)

Paraules clau:
Dissenys i tècniques d'investigació psicològica, tecnologies de la informació i comunicació, sistema europeu de crèdits transferibles, innovació docent, mesura i avaluació.

Coordinació: 
Bono Cabré, Roser
Membres del grup: 
Ángel Blanco Villaseñor
Georgina Guilera Ferre
Maite Barrios Cerrejón
José Luís Losada López
Juana Gómez Benito
M. Victoria Carreras Archs
M. Isabel Núñez Peña
M. José Blanca Mena
M. Teresa Anguera Argilaga
Rafael Alarcón Postigo
Departament: 
Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa

GIDCUB-11/ESTada

GRUP D’INNOVACIÓ PER L’APRENENTATGE DE L’ESTADÍSTICA EN SALUT

El nostre grup es centra en la generació de noves estratègies per a la millora de la docència en Estadística i a l'hora del increment i estabilització del rendiment acadèmic dels nostres estudiants. Això es tradueix en l'estudi regular dels possibles factors que incideixen en els resultats acadèmics de les nostres assignatures i, també, de la avaluació de les estratègies i innovacions emprades.

Coordinació: 
Guàrdia Olmos, Joan
Membres del grup: 
Antonio Solanas Perez
Maribel Peró Cebollero
Jaume Turbany Oset
Montserrat Freixa Blanxart
Lluis Salafranca Cosialls
José Luis Losada López
Rumen Manolov
Olatz López Fernández
David Leiva Ureña
Montserrat Freixa Blanxart
Sonia Benítez Borrego
Departament: 
Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa

ORIENTA'Mada

ORIENTA'M

Objectius de l'activitat del grup: 

Coordinació: 
Castrechini Trotta, Angela A.
Membres del grup: 
Sergi Valera Pertegàs
Immaculada Armadans Tremolosa
Tomeu Vidal Moranta
Andrés Di Masso
Moisés Carmona
Neus Roca Cortés
Pep Vivas i Elias
Enric Pol Urrutia
Ruben Fernández
Jordi Escartín
Bea Layunta
Valeria Santoro
María Rosa Bonet
Dani Pons
Departament: 
Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa

GID-PSISOCIALada

Grup d’Innovació Docent en Psicologia Social

A lo largo del último curso, los integrantes del Grupo de Innovación Docente Consolidado de Psicología Social (GIDC-PSISOCIAL) han desarrollado una nueva metodología docente para favorecer la adquisición de la competencia específica conocer, comprender y analizar el comportamiento por parte de los estudiantes del grado de Psicología de la Universidad de Barcelona.

Coordinació: 
Rodríguez Carballeira, Álvaro
Membres del grup: 
Javier Martín Peña
Núria Codina Mata
Bartomeu Vidal Moranta
Omar Saldaña Tops
Jordi Escartín Solanelles
José-Vicente Pestana Montesinos
Clara Porrúa García
Yirsa Jiménez Pérez
Àngela Castrechini Trotta
José Navarro Cid
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/109
Departament: 
Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa