Departament de Pintura

Situacions reals. Confluències entre Art i Arquitectura

Coordinació: 
Padilla Macho, Óscar
Participants: 
Joaquim Cantalozella Planas, Jordi Morell Rovira, Marta Negre Buso, Núria Gual Sole
Departament: 
Departament de Pintura
Ensenyament/s: 
Belles Arts
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
Apropar professionals del món de l’art a la facultat; cercant, així, potenciar l’esperit crític dels estudiants i ajudar-los a focalitzar millor la seva tasca.
 
El format de Trobades en obert ofereix la possibilitat de conèixer de primera mà projectes artístics i al mateix temps tractar problemàtiques relacionades amb la producció i la presentació pública de l’obra, o el paper del crític i els centres d’art.
 
Per evitar que esdevinguin sessions bàsicament magistrals o expositives hi ha una voluntat d’implicar i fer més actius els estudiants a través dels workshops.
 
Els Workshops tindran una incidència directe sobre la pràctica artística de l’estudiant inscrit.
 
Que l’estudiant pugui desenvolupar un treball pràctic durant la seva experiència en el workshop, i que aquest pugui ser avaluat i analitzat per professionals externs.
 
Motivar a l’estudiant perquè pugui entaular un diàleg tant amb els artistes convidats com amb la resta de companys sobre diferents aspectes de la pràctica artística.
 
És pretén rendibilitzar l’activitat amb els professionals externs.
 
Continuar l’elaboració de l’arxiu audiovisual de les Trobades en obert íntegres i consultables des de UBTV.
Codi del projecte: 
2012PID-UB/139
En el context actual necessitem cercar estratègies per rendibilitzar l’activitat amb professionals externs, dirigides de forma directe en l’aprenentatge dels estudiants. En aquesta direcció proposem fer evolucionar els seminaris Trobades amb creadors que aquests darrers cursos hem organitzat. L’actuació que proposem està formada per: tallers (Workshops) i sessions expositives (Sessions en obert).
 
Els tallers, en format workshops, seran impartits per a professionals i aniran dirigits a grups reduïts d’estudiants.
Grup d'innovació docent: 
ART_PRO&DOC

L'aplicació de les competències transversals en els estudis de grau de la Facultat de Belles Arts

Coordinació: 
Figueras Ferrer, Eva
Participants: 
Mar Redondo Arolas, Joan Valle Martí, Bibiana Crespo Martín, Salvador García Fortes, Jorge Gratacós Roig, Anna Nualart Torroja, Marina Mascarella Vilageliu, Miquel Planas Rosselló
Departament: 
Departament de Pintura
Ensenyament/s: 
Grau en Belles Arts
Ensenyament/s: 
Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals
Ensenyament/s: 
Grau en Disseny
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L'objectiu en aquesta fase del projecte és incorporar la competència transversal Treball en Equip en les assignatures dels membres implicats en el GIDC. El grup està format per membres dels diferents departaments  amb la finalitat que la incorporació de les competències transversals s'apliquin a tots els ensenyaments de la Facultat.  A la Primavera del curs 2013-14 està prevista la organització d'una jornada o seminari a la Facultat per donar a conèixer el projecte i intentar crear sinèrgies per poder aplicar la competència de forma progressiva a BBAA.

Codi del projecte: 
2013PID-UB/006
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Implementar les rúbriques d'avaluació de la competència transversal treball en equip als grups implicats a la prova pilot.

Grup d'innovació docent: 
ARTINNOVA