Departament de Patologia i Terapèutica Experimental

GRUPIASCada

Instrucció i Aprenentatge en Ciències de la Salut

L'objectiu principal del nostre grup es incorporar metodologies docents que permetin fer una transició a la docència funcional, per tal que l'alumne pogui mobilitzar els coneixements adquirits, pel tractament del seus pacients en la seva futura tasca assistencial. Per aquest motiu ens plantegem:

1.- Utilitzar metodologies de docència no presencial (e-Learning) que puguin complementar (i si es el cas substituir) les activitats d'aprenentatge presencials.

Coordinació: 
Sánchez González, Silvia
Membres del grup: 
Francisco Ciruela Alvarez
Josep Mª Arnau de Bolós
Antoni Vallano Ferraz
Laura Cuffí Chéliz
Lourdes Carbonell Bardera
Víctor Fernández Dueñas
Jordi Blanch Andreu
Alex Fernández Solanas
Jordi Delas Amat
Wilma Penzo Giacca
Departament: 
Departament de Patologia i Terapèutica Experimental