Departament de Matemàtiques i Informàtica

Adaptabitada

Grup de treball dedicat a l'accessibilitat digital en docència, recerca i innovació docent
Objectius de l'activitat del grup

El grup Adaptabit en el darrer any va ampliar el seu àmbit a tres departaments: Biblioteconomia i Documentació, Història del Dret, Matemàtica Aplicada i Anàlisi (ara aquest departament ostenta la coordinació del grup). Aquest canvi fa replantejar algunes actuacions del grup i buscar noves sinergies amb altres actors i la recerca d'actuacions a nivell global de la universitat.

Coordinació: 
Ribera Turró, Mireia
Membres del grup: 
Miquel Centelles Velilla
Marina Salse Rovira
Miquel Térmens Graells
Ruben Alcaraz
Inmaculada Rodríguez Santiago
Rosa Maria Satorras Fioretti
Sergio Sayago Barrantes
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/141
Departament: 
Departament de Matemàtiques i Informàtica

INDOMAINada

Innovació Docent en Matemàtiques i Informàtica

Aquest grup d’innovació docent va néixer al 2008 amb l’objectiu d’organitzar i dinamitzar les accions que la Facultat de Matemàtiques i Informàtica duu a terme en el marc de la transició del Batxillerat a la Universitat. Actualment, la realitat dels ensenyaments de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica ha canviat molt i s’han aconseguit notes de tall dels ensenyaments molt altes (Curs 2017- 2018: Enginyeria Informàtica – 8,148, Matemàtiques – 11,421, Matemàtiques-Física – 13,115, Matemàtiques, Enginyeria Informàtica – 11,964, Matemàtiques-ADE – 10,870).

Coordinació: 
Igual Muñoz, Laura
Membres del grup: 
Olga Julià de Ferran
F. Javier Soria de Diego
Jordi Vitrià Marca
Josep Vives Santa-Eulalia
Oriol Pujol Vila
Juan Carlos Naranjo del Val
Miquel Bosch Gual
David Márquez Carreras
Ana Puig Puig
Eloi Puertas Prats
Maria Carmen Cascante Canut
Luis Garrido Ostermann
Joan Gispert Brasó
Núria Fagella Rabionet
Sergio Escalera Guerrero
Petia Ivanova Radeva
Antoni Benseny Ardiaca
Inmaculada Rodríguez Santiago
Maria Salamó Llorente
Maite López Sánchez
Carles Dorce Polo
Santiago Seguí Mesquida
Simone Balocco
Antonio Bernal Serrano
Carles Casacuberta Vergés
Xavier Massaneda Clares
Mariella Domiccoli
Departament: 
Departament de Matemàtiques i Informàtica