Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial

Les infografies com a estratègia d’innovació docent per millorar competències

Coordinació: 
Martínez de Albéniz, Javier
Participants: 
Boj del Val, Eva
Participants: 
Castañer Garriga, Anna
Participants: 
Claramunt Bielsa, M. Mercè
Participants: 
Costa, M. Teresa
Participants: 
Boncompte Pons, Mercè
Departament: 
Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial
Ensenyament/s: 
Màster en Ciències Actuarials i Financeres
Ensenyament/s: 
Grau en Estadística
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els objectius que es pretenen assolir tenen a veure amb diferents competències que la major part dels graus i màsters inclouen i que, per diferents raons, no acaben de desenvolupar-se dins de les assignatures del Pla d'Estudis. En particular, en el camp professional dels actuaris, es demana saber transmetre al públic expert i no expert diferents dades i procediments financers i actuarials. Per tot això, els objectius són:

  1. Introduir l’alumnat en l’ús de les infografies com a eina per comunicar informació de manera didàctica, ràpida i clara sobre fenòmens complexos.
  2. Formar l’alumnat en l’art de saber comunicar l’essència del fenomen complex a través de les infografies i en funció del públic a qui va adreçada la comunicació.

Per altra banda, en la formació que reben els alumnes del Grau d’Estadística es tracten tècniques d’anàlisi de la informació que aplicaran en la presa de decisions de diferents camps com són la medicina, l’economia, l’empresa o la sociologia, entre d’altres.

En les competències corresponents al Grau s’inclou la competència general de capacitat comunicativa i la competència específica d’ordenar, representar i resumir, amb criteris objectius, la informació proporcionada per un conjunt de dades.

Per exemple, quan en el món laboral un alumne ha de comunicar a un metge els resultats d’un estudi estadístic d’un grup de pacients en tractament que inclogui un model estadístic complex, es tracta que l’alumne tingui la capacitat de transmetre de manera didàctica i clara el significat dels resultats al metge recolzat per l’ús de les infografies (les relacions funcionals entre factors de risc, l’explicació sobre la implementació del model en la pràctica per a nous pacients, etc.). En aquesta ocasió el públic serà el metge.

En l’àmbit de la demografia és freqüent haver de comparar dades entre diferents poblacions o entre diferents moments del temps per analitzar el comportament dels fenòmens demogràfics o les característiques que defineixen a una població. En aquests casos resulta molt útil l’ús de les infografies per millorar la transmissió de la informació que proporcionen aquestes dades, que poden interessar a agents econòmics o socials.

En la realització del Treball de Final de Grau d’Estadística els estudiants han d’elaborar una memòria de la qual se’n farà una exposició pública davant d’un tribunal, i que inclou la realització de transparències i/o d'un pòster. És el moment de transmetre simplificadament situacions i dades probablement complexes.

Per tot això, és recomanable oferir als estudiants nous recursos de comunicació que els permetin presentar la informació estadística a partir d’elements visuals explicatius.

 

Codi del projecte: 
2017PID-UB/047
Grup d'innovació docent: 
EiA-MEFA
Grup d'innovació docent: 
mathEopt

EiA-MEFAada

Noves metodologies per l'ensenyament i aprenentatge de la Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial

Els nostres principals objectius són:

  • Estudiar noves metodologies docents en el marc del EEES
  • Anàlisi i redisseny dels sistemes d'avaluació continuada tenint en compte les "Normes reguladores de l'avaluació i la qualificació dels aprenentages" de la nostra universitat.
  • Fer recerca en la millora de la qualitat docent i en la taxa de rendiment dels estudiants
  • Fer ús de les noves tecnologies en la docència
  • Participar en projectes competitius
Coordinació: 
Boj del Val, Eva
Membres del grup: 
David Ceballos Hornero
M. Mercè Claramunt Bielsa
Dídac Ramírez Sarrió
Manuela Bosch Príncep
Antoni Alegre Escolano
Teresa Preixens Benedicto
Maite Mármol Jiménez
Carmen Badía Batlle
Jesús Getán Oliván
Mª Àngels Pons Cardell
Fco. Javier Sarrasí Vizcarra
Isabel Morillo López
Oriol Roch Casellas
Hortènsia Fontanals Albiol
Teresa Costa Cor
Mercedes Galisteo Rodríguez
Anna Maria Sucarrats Antonell
Francisco Javier Martinez de Albéniz
Jesús Montes Peral (Universitat Abat Oliba CEU)
Departament: 
Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial

gireUBeeada

Grup d’innovació i recerca docent universitària basada en l’àmbit de l’economia i l’empresa

Els membres del grup d’innovació docent “GIREUBEE” portem ja molts anys treballant per millorar la qualitat de la docència del Grau d’ Administració i Direcció d’Empreses, del Grau d’Economia i del Grau de Sociologia de la UB.  El nostre grup d’innovació docent va tenir el seu origen en les accions dutes a terme per mitigar el procés de  transició batxillerat-universitat.

Coordinació: 
Adillon Boladeres, Romà Jordi
Membres del grup: 
Antonio Tarrío Reboredo
Mª Teresa Bartual Figueras
Carme Ribas Marí
Pere Purroy Sánchez
Carles Rafels Pallarola
Lambert Jorba Jorba
Joaquín Turmo Garúz
Xavier García Marimón
Montserrat Simó Solsona
Fco. Javier Varea Soler
Josep González Calvet
Montserrat Pareja Eastaway
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/139
Departament: 
Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial

mathEoptada

Innovació docent en Matemàtica Econòmica i Optimització

Treballa actualment en millorar la qualitat de la docència a través de l’estudi, disseny i aplicació de nous mètodes d’avaluació en assignatures de primer any i d’elevat nombre d’estudiants amb l’objectiu d’estimular l’aprenentatge i millorar els resultats acadèmics.

En particular, la nostra tasca es centra ara en les assignatures  de Matemàtiques I  i II dels graus d’Administració i Direcció d’Empreses i d’Economia. També incidim en la millora de la docència de l’Optimització Matemàtica, actualment inclosa en les assignatures anteriors

Coordinació: 
Boncompte Pons, Mercè
Membres del grup: 
Mikel Alvarez Mozos
Anna Castañer Garriga
Josep M. Izquierdo Aznar
Jesús Marín Solano
Marina Núñez Oliva
Jorge Navas Ródenes
Gonzalo Rodríguez Pérez
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/015
Departament: 
Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial