Departament de Física Aplicada

Photon-IDada

Grup d'Innovació Docent en Òptica Física i Fotònica

El GIDC Óptica Física i Fotònica centra la seva tasca en (i) el desenvolupament de materials docents multimèdia per a l’aprenentatge de l’Òptica Física, (ii) en l’anàlisi de l’impacte d’aquestes innovacions en la docència i (iii) en la millora dels mètodes docents en les pràctiques de laboratori.

Coordinació: 
Martín-Badosa, Estela
Membres del grup: 
MARIO MONTES USATEGUI
IGNACIO JUVELLS PRADES
SALVADOR BOSCH PUIG
JORDI CUADROS MARGARIT
ARTUR CARNICER GONZÀLEZ
JAIME VALLMITJANA RICO
Facultat: 
Departament: 
Departament de Física Aplicada