Departament de Dret Privat

L’APRENENTATGE DEL DRET CIVIL DE LA PERSONA A PARTIR DE LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMÀTIQUES VINCULADES A SITUACIONS REALS

Coordinació: 
Zahino Ruiz, Maria Luisa
Participants: 
Roca Acedo, Berta
Facultat: 
Departament: 
Departament de Dret Privat
Ensenyament/s: 
Grau de Dret
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
  • Assolir els coneixements i habilitats bàsics de la matèria contextualitzant l’aprenentatge en la resolució de problemàtiques  vinculades  a  situacions  reals, a partir de l’estudi de les quals es poden construir els conceptes bàsics del Dret de la Persona sense recorre a les grans abstraccions.
  • Apropar els alumnes a la vessant professional dels estudis.
  • Afavorir el treball col·laboratiu entre els estudiants
  • Motivar l’alumnat, mitjançant la seva participació activa i no merament passiva a  la dinàmica docent, per tal d’evitar l’absentisme a l’aula, circumstància que es troba a la base de les baixes taxes de rendiment acadèmic.
  • No es tracta que l’alumne assisteixi a classe perquè ha de prendre apunts; l’objectiu és que l’alumne assisteixi a classe perquè aprèn a partir del treball propi i a partir de la interactuació amb el professor i la resta de companys
  • L’absentisme a classe es troba en la base de la baixa taxa de rendiment de l’assignatura, és per això que val la pena assajar fórmules que motivin a l’alumnat a assistir a classe, no només per tal de prendre apunts que, al cap i la fi, si desconnecta, li pot passar un company.

 

Codi del projecte: 
2017PID-UB/022

El cas pràctic: un camí "d'anada i tornada" en l'aprenentatge del Dret de Consum

Coordinació: 
ARNAU RAVENTOS, LIDIA
Facultat: 
Departament: 
Departament de Dret Privat
Ensenyament/s: 
Grau en Dret
Ensenyament/s: 
Màster Oficial de Dret de l'Empresa i dels Negocis
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1) Fomentar l'aprenentatge reflexiu dels continguts propis de l'assignatura. Els estudiants podran assimilar millor la matèria si parteixen de la solució que ells mateixos havien donat al cas a l'avant-sala del tema. Tal vegada que per fer aquella primera aproximació els caldrà haver aplicat continguts propis d'assignatures ja cursades, tot plegat permet també la reactualització i aplicació pràctica i transversal de continguts docents previs. iPel demés, més enllà de que la fita més immediata és la matèria pròpia de les assignatures que es cursen, el circuït que es proposa incideix en la reflexió, en l'aprenentatge raonat. Com a metodologia, l'estudiant el podrà aplicar en altres contextos.

2) Proporcionar indicatius al docent de cara a la impartició de la matèria.  Les opcions donades pels grups en un primer moment i, després, en la primera posada en comú, permet al docent redigirir l'explicació del tema cap aquells aspectes que, potser modalitzats pel Dret de Consum, ja s'han tingut en compte pels estudiants o, en altre cas, detectar les mancanques o incorreccions de les que es parteix.

3) Fomentar el treball en grup i en l'expressió oral. La metodologia demana, en dues ocasions, el debat dins dels grups i la posada en comú. Fomenta d'aquesta matèria el treball cooperatiu i l'oralitat.

 

Codi del projecte: 
2017PID-UB/014

DIKASTEIAada

DIKASTEIA

El grup consolidat d'innovació docent Dikasteia té com a objectiu prioritari dur a terme experiències d'innovació amb un horitzó d'integració curricular de l'aprenentatge del dret mitjançant problemes o projectes. Està integrat per professors de diverses disciplines que compartim unes mateixes aspiracions en el camí de la renovació dels estudis jurídics, com també dels seus mètodes i sistemes d'aprenentatge. Per a més informació podeu consultar també la pàgina web del grup.

Coordinació: 
Font Ribas, Antoni
Membres del grup: 
EVA ANDRES AUCEJO
JOAQUIM JOAN FORNER DELAYGUA
SILVIA GOMEZ TRINIDAD
PATRICIA GARCIA-DURAN HUET
JUAN CARLOS HORTAL IBARRA
M. EUGENIA ORTUÑO PEREZ
RAFAEL GUASCH MARTORELL
MARIA TERESA SOLANELLES BATLLE
LLUÍS CABALLOL ANGELATS
ISABEL TUR VILAS
M. ASUNCION GUAL DALMAU
CRISTINA ROY PEREZ
JUDITH MORALES BARCELO
MARIA ROSARIO CASADO GONZALEZ
BERTA BOMBÍ DE LLANZA
LUCÍA VIZ GIMÉNEZ
PABLO MIGUEL GARRIDO PÉREZ
GEORGINA GARRIGA SUAU
GINEBRA COMELLAS ESTIBAL
CRISTINA VELAYOS LLUÍS
Facultat: 
Departament: 
Departament de Dret Privat