Departament de Dret Constitucional i Ciència Política

L'aprenentatge del Dret en anglès: una experiència pilot de millora en l'aprenentatge i en l’avaluació simultanis dels continguts jurídics i de la competència lingüística

Coordinació: 
MARKUS GONZALEZ BEILFUSS
Participants: 
Markus Gonzalez Beilfuss
Participants: 
Berta Roca Acedo
Facultat: 
Departament: 
Departament de Dret Constitucional i Ciència Política
Ensenyament/s: 
Dret
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El projecte té un objectiu únic i ambiciós: millorar l'aprenentatge simultani dels continguts jurídics i de l'anglès per part dels alumnes. Cal destacar que no es tracta que els alumnes aprenguin Dret d’una banda i anglès de l’altra. L’aprenentatge simultani d’ambdues qüestions és quelcom nou i diferent, que té unes implicacions en gairebé tots els elements que incideixen en el procés d’aprenentatge i que s’han de tenir en compte. Així, l’assoliment d’aquest ambiciós objectiu requereix reformular els objectius d’aprenentatge, els materials de treball i suport, la metodologia docent i també els mètodes d’avaluació des d’una perspectiva integral i coherent.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/035