Departament de Didàctica i Organització Educativa

Desenvolupament dels sabers educatius dels i les estudiants mitjançant estratègies narratives

Coordinació: 
ASUNCION LOPEZ CARRETERO
Participants: 
Asunción López Carretero
Participants: 
José Contreras Domingo
Participants: 
Susana Orozco Martínez
Participants: 
Teresa Godall Castell
Participants: 
Valeska Cabrera Cuadros
Participants: 
Daniel Gómez Ramos
Facultat: 
Departament: 
Departament de Didàctica i Organització Educativa
Ensenyament/s: 
Grau Educació Primària
Ensenyament/s: 
Grau Educació Infantil
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els objectius relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat són:

-Ajudar els i les estudiants a sistematitzar les relacions entre vivència, experiència i significats educatius.
-Comptar amb les experiències i sabers dels i les estudiants per connectar-los amb els sentits educatius i amb l'ofici docent.
-Desenvolupar en els i les estudiants llenguatges narratius, amb formes d'expressió oral i escrita sorgides de la relació entre experiència i saber.
-Elaborar claus de sentit que orientin els i les estudiants en la seva relació amb les criatures.
-Reconèixer pràctiques relacionals en les experiències dels i les docents que afavoreixin una relació viva i significativa amb el saber.
-Acompanyar els i les estudiants en el trànsit des de les seves vivències i experiències com a alumnes cap a l'inici de la seva socialització com a mestres.
-Connectar continguts de les diferents assignatures que participen en el projecte amb nuclis significatius transversals nascuts de la relació entre experiència i saber, que els permetin visions pràctiques de l'ofici docent.

Codi del projecte: 
2017PID-UB/032

Ensenyament- Aprenentatge cooperatiu mitjançant l’Aula Invertida

Coordinació: 
MONTANE LOPEZ, ALEJANDRA
Participants: 
MEDINA MOYA, JOSE LUIS
Participants: 
ANTUNEZ MARCOS, SERAFIN
Participants: 
CARNICERO DUQUE, PAULINO
Participants: 
JARAUTA BORRASCA, BEATRIZ
Participants: 
MENTADO LABAO, TRINIDAD
Participants: 
IMBERNON MUÑOZ, FRANCISCO
Participants: 
SERRAT ANTOLI, NURIA
Participants: 
BOZU, ZOIA
Participants: 
MARTI BROSSA, ELVIRA
Participants: 
Anànega Espanyol, Sussana
Participants: 
Hervás Nicolás, Gabriel
Facultat: 
Departament: 
Departament de Didàctica i Organització Educativa
Ensenyament/s: 
Pedagogia
Ensenyament/s: 
Formació del professorat de Primària
Ensenyament/s: 
Màster de psicopedagogia
Ensenyament/s: 
Màster Investigació i Canvi Educatiu
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Fomentar l’aprenentatge actiu implicant a l’estudiant en el seu propi procés d’aprenentatge.
Fomentar el pensament crític i analític de l’estudiant.
Fomentar l’aprenentatge autònom i cooperatiu com a elements claus de l’estratègia
Treballar els processos cognitius de major complexitat (anàlisi, avaluació i creació) a l’aula.
Dissenyar material didàctic per a la metodologia de l’aula invertida.
Dissenyar un sistema d’avaluació i autoavaluació adequada al context de la innovació.

Codi del projecte: 
2017PID-UB/023
Grup d'innovació docent: 
FODIP

Els tallers de resolució de casos i d’acció directa. Millora en l’adquisició i avaluació de competències en la formació del professorat

Coordinació: 
Puigdellivol Aguade, Ignasi
Participants: 
Gabriela Gómez Zepeda, Teresa Lleixà Arribas, Cristina Petreñas Caballero, Mercedes Ríos Hernández
Facultat: 
Departament: 
Departament de Didàctica i Organització Educativa
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

La formació dels i les mestres en l’àmbit de l’educació inclusiva és avui una autèntica necessitat i té una presència recent en els seus currículums. Afortunadament la UB ha estat capdavantera, en tot l’Estat, amb l’aprovació d’una assignatura obligatòria, específicament adreçada a l’educació inclusiva, en els currículums de formació del professorat.

La complexitat de les demandes que rep l’escola per atendre a tot l’alumnat, amb independència del les diferències d’origen, cultura, nivell social o de capacitats per a l’aprenentatge entre l’alumnat, és un repte que l’escola està assumint, però pel que cal preparar específicament les noves generacions de mestres.

En funció d’aquesta necessitat, el projecte que presentem té com a principals objectius, en relació amb els i les estudiants:

1. Millorar les competències dels estudiants relatives a la presa de decisions en educació inclusiva, amb la complexitat que comporta la seva aplicació en situacions reals.

2. Desenvolupar les competències lligades al treball entre iguals per a donar resposta a les demandes que avui formula l’educació inclusiva.

3. Estimular la capacitat de reflexió sobre la pràctica com a instrument fonamental en la seva formació continuada com a docent.

I en relació amb el propi equip:

4. Sistematitzar els models docents aplicats (tallers de resolució de casos i tallers d’acció directa) de tal manera que siguin viables en altres contextos i assignatures.

5. Ampliar el nombre de casos o supòsits de  treball per tal de construir un banc de casos.

6. Avaluar l’eficàcia dels models estudiants mitjançant uns indicadors que permetin constatar l’assoliment d’aquells objectius.

Els tres primers fan referència a competències assolides pels i les estudiants com a conseqüència de la innovació docent que s’estudia, mentre que els altres tres fan referència a accions i fites que ha de realitzar l’equip del projecte.

 

Codi del projecte: 
2015PID-UB/003
Grup d'innovació docent: 
GIDAT

Aplicació de nous processos de retroacció: del feedback al feedforward

Coordinació: 
Cano Garcia, Maria Elena
Participants: 
Núria Giné, Mª Cinta Portillo, Mariona Grané, Nati Cabrera, Maite Fernández
Facultat: 
Departament: 
Departament de Didàctica i Organització Educativa
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
 
La finalitat del projecte és dissenyar les tasques d’aprenentatge i activitats d’avaluació que afavoreixin el feedforward, és a dir, que proporcionin informació de tal manera que els estudiants hagin d’aplicar-la en tasques futures i comprovar el grau d’aplicació del feedback proporcionat.
 
Aquest objectiu té implicacions en la millora dels aprenentatge i en la millora de les pràctiques docent:
 
 
Objectius d'aprenentatge per l’alumnat:
 
Millorar el propi aprenentatge mitjançant la reflexió crítica a partir de les avaluacions i valoracions del professorat i els companys.
Comprendre i aplicar els criteris d’avaluació en les tasques d’aprenentatge.
Desenvolupar la capacitat de crear feedback intern o autoregulador.
Desenvolupar la capacitat d’avaluar els iguals.
 
 
Objectius pels docents:
 
Dissenyar, en el marc de cada assignatura, activitats d’aprenentatge travades, no aïllades, de forma que la devolució d’informació de les tasques s’hagi d’emprar en activitats posteriors, esdevenint un element de millora per a l'aprenentatge de l'alumne.
Sistematitzar, a partir de la proposta de feedforward, el procés de devolució d’informació en cada assignatura i de comprovació de la seva eficàcia.
Cercar un sistema sostenible de feedback.
Recollir les evidències del feedback i la seva aplicació per part dels estudiants, comprovant així si es genera un feedforward.
Aplicar-ho l’experiència tant a grau com a postgrau, en grups gran, i en grups petits per recollir evidències que permetin analitzar les possibilitats i limitacions de cada experiència.
Codi del projecte: 
2015PID-UB/004
Grup d'innovació docent: 
GIDAT

Competències transversals a la Universitat de Barcelona (Grup de Treball)

Coordinació: 
Cano García, Elena
Participants: 
Manuela Alcañiz Zanón, Conxita Amat Miralles, Montserrat Cruells Cadevall, Jaime López Sánchez, Margarita Mauri Álvarez, José Luís Menéndez Varela, Carme Riera i Prunera, Magdalena Rivero García, Pilar Sabater Mateu, Marta Sancho i Planas, Marina Solé Català, Maite Fernández Ferrer
Facultat: 
Departament: 
Departament de Didàctica i Organització Educativa
Codi del projecte: 
2014PID-UB/147
 
 
El Consell de Govern de la Universitat de Barcelona va aprovar, al mes d'abril del 2008, el document presentat pel llavors vicerector de Política Docent, Dr. Artur Parcerisa, sobre "Competències transversals de la Universitat de Barcelona". Tal com s'indica a la seva introducció, aquell document s'entenia com a referència orientativa per al disseny de les noves titulacions de Grau i Màster i també com a marc per a la presa de decisions en altres àmbits de la UB.
Linies d'innovació: 
Grup d'innovació docent: 
GIDAT

GIDATada

Grup d'Innovació Docent en Avaluació i Tecnologia

Objectius del grup:

Coordinació: 
Cano García, Elena
Membres del grup: 
BARTOLOMÉ PINA, ANTONIO R.
CABRERA LANZO, NATIVIDAD
FERNÁNDEZ FERRER, MARIA TERESA
GRANÉ I ORÓ, MARIA
LLEIXÀ, MARIA TERESA
PUIGDELLÍVOL AGUADÉ, IGNASI
MORAL FERRER, JOSÉ MANUEL
GÓMEZ CEPEDA, GABRIELA
PETREÑAS CABALLERO, CRISTINA
LAURA PONS SEGUÍ
LAIA LLUCH MOLINS
JARDÍ FERRÉ, ANDREU
SABANDO ROJAS, DORYS
Facultat: 
Departament: 
Departament de Didàctica i Organització Educativa

PRAXISada

PRAXIS. Grup del Practicum de Pedagogia

Qui som?

Som un equip d’innovació i recerca sobre el Pràcticum al grau de Pedagogia de la Universitat de Barcelona.

Per què PRAXIS?

Perquè pretenem establir una dialèctica entre la pràctica i la teoria, entre les organitzacions de pràctiques i el Pràcticum al grau de Pedagogia.

Quines finalitats tenim?

Coordinació: 
Rajadell Puiggròs, Núria
Membres del grup: 
Aneas Alvarez,Assumpta (Equip de coordinació)
Duprat San Martín, María Fernanda (Equip de coordinació)
Millán Guasch, Dolors (Equip de coordinació)
Noguera Pigem, Elena (Equip de coordinació)
Vilà Baños, Ruth (Equip de coordinació)
Altres professors col·laboradors
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/149
Facultat: 
Departament: 
Departament de Didàctica i Organització Educativa

TRANS.EDUada

Grup transversal d'innovació docent sobre aprenentatge autònom

El grup estudia i desenvolupa projectes d'innovació docent transversals relacionats amb el procés d'aprenentatge autònom de l'estudiant universitari.Les principals línies de treball són les següents:

a) Avaluació continuada

b) Innovació metodològica

c) Transversalitat de les innovacions docents (contrast entre assignatures de diferents titulacions i centres)

Els principals objectius del grup són:

Coordinació: 
Parcerisa Aran, Artur
Membres del grup: 
Antoni Vallés Segalés
Jordi Ortín Rull
Montserrat Busquets Avió
Maria Victòria Girona Brumós
Max Turull Rubinat
Ernest Abadal Falgueras
Rosa Maria Nonell Torres
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/143
Facultat: 
Departament: 
Departament de Didàctica i Organització Educativa

FODIPada

Formació Docent i Innovació Pedagògica

El grup FODIP, grup consolidat d’innovació docent per la Universitat de Barcelona, es defineix pel seu eix fonamental d’estudi, la formació, al qual s’aproxima des de les diferents perspectives i mirades dels seus components. El repte assumit per tot el grup és l’anàlisi, la descripció, la comprensió i la interpretació dels contextos educatius, els continguts, les metodologies i les necessitats formatives, les accions institucionals de formació i la seva avaluació.

Coordinació: 
Serrat Antolí, Núria
Membres del grup: 
Carolina Guzmán Valenzuela
Félix Tejero González
María Teresa Colén Riau
María del Mar Prats París
Elvira Martí Brossa
Rosa María Rozas García
Antoni Sans Martín
José Luis Medina Moya
Montserrat Ventura Robira
Francesc López Rodríguez
Blanca Barredo Gutiérrez
Benet Castillejos Segura
Immaculada Cases Hernández
Josep Serra Bobe
Cecília Urquizu Sánchez
Jesús Viñes Cirera
Teresa Icart Isern
Serafín Antúnez Marcos
Susana Orozco Martínez
Trinidad Y. Mentado Labao
Gregorio Casamayor Pérez
Juan José González López
Beatriz Jarauta Borrasca
Lorena Cruz Garcette
Raul Mudarra Carmona
Francesc Imbernón Muñoz
Zoia Bozu
Susanna Arànega Español
Paulino Carnicero Duque
Leyla Claudina Castro González
Lluís Carol Andrés
Maria Cònsul Giribert
María José Pérez Cabrera
Facultat: 
Departament: 
Departament de Didàctica i Organització Educativa

NOVEDUSOCada

GRUP INNOVACIÓ DOCENT D’EDUCACIÓ SOCIAL

L’objecte fonamental del treball de NOVEDUSOC és el de generar i mantenir iniciatives d’innovació docent en el seu context mitjançant el desenvolupament de projectes d’innovació docent i la difusió dels seus resultats i activitats. Des d’aquest prisma, NOVEDUSOC orienta les seves actuacions a l’assoliment dels seus objectius específics: 

- Millorar la docència universitària i l’aprenentatge dels estudiants d’Educació Social a partir del intercanvi i la col·laboració mutua entre les persones docents i el coneixement d'altres realitats i experiències.

Coordinació: 
Ferrer Cervero, Virginia Rosa
Membres del grup: 
Maria Padros Cuxart
Josep Maria Garcia-Borés Espi
Olga Elena Cabrera Santacana
Moisés Carmona Monferrer
Maria Jesus Igual Calvo
Eduard Elosegui Mancisidor
Alejandra Montané López
Mercedes D. Rios Hernandez
Carlos Antonio Sánchez-Valverde Visús
Facultat: 
Departament: 
Departament de Didàctica i Organització Educativa