Departament de Didàctica de l'Educació Visual i Plàstica

ARTINNOVAada

Grup d'innovació docent consolidat per a la millora de la qualitat dels ensenyaments de la Facultat de Belles Arts
En el context de convergència europea, la implantació dels nous graus requereix que les universitats en general, i les facultats i escoles en particular, per aconseguir l'optimització que exigeix el procés de convergència, disposin de sistemes de garantia interna de la qualitat. Aquests sistemes han d'avalar, tant la correcta gestió dels recursos assignats (materials i humans) com la qualitat dels programes formatius.
Coordinació: 
Mauri Luján, Anna
Membres del grup: 
Carolina Martín Piñol
Eva Figueras Ferrer
Mar Redondo Arolas
Andrés Torres Carceller
Júlia Castell Villanueva
Pilar Rosado Rodrigo
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/100
Departament: 
Departament de Didàctica de l'Educació Visual i Plàstica