Departament de Ciències Fisiològiques

IDCCFFIIada

Innovació Docent Ciències Fisiològiques II

Recerca i aplicació d'estratègies d'innovació docent per tal de millorar i adaptar la docència als diferents ensenyaments impartits des del Departament de CCFFII (Medicina, Ciències Biomèdiques, Odontologia i Podologia).

Implementar noves metodologies docents per apropar la docència a les directrius proposades per ESEE.

Implementar estratègies que permetin la integració dels coneixements de diferents assignatures de ciències bàsiques de primer i segon curs de Medicina, Odontologia, Ciències Biomèdiques i Podologia per tal d'afavorir l'aprenentatge significatiu.

Coordinació: 
Manzano Cuesta, Anna
Membres del grup: 
Anna Vidal Alabró
Helga Simon Molas
Santiago Ambrosio Vialé
Josefa Giménez Bonafé
Daniel Iglesias Serret
Jordi Bermúdez Mas
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/157
Departament: 
Departament de Ciències Fisiològiques