Departament de Bioquímica i Fisiologia

L’aula invertida dinàmica com a eina reflexiva i proactiva en l’aprenentatge de l’estudiant

Coordinació: 
PEREZ CANO, FRANCISCO JOSE
Participants: 
Castell Escuer, Margarida
Participants: 
Franch Masferrer, Àngels
Participants: 
Rodríguez Lagunas, Maria José
Participants: 
Massot Cladera, Malen
Participants: 
Camps Bossacoma, Mariona
Participants: 
Azagra Boronat, Ignasi
Departament: 
Departament de Bioquímica i Fisiologia
Ensenyament/s: 
Màster de Nutrició i Metabolisme
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu global del projecte consisteix en plantejar un conjunt d’activitats a dins i fora de l’aula que permetin desenvolupar les qualitats crítiques dels estudiants envers la informació i d’aquesta manera implicar-los de forma més activa i reflexiva en el seu procés d’aprenentatge corresponent als  continguts d’una part del temari.

Concretament es pretén:

- fomentar una actitud més reflexiva (mitjançant la promoció d’una actitud activa i crítica amb la informació disponible en línia)
- promoure una major participació (mitjançant la utilització de l’aula invertida basada en els coneixements previs dels estudiants i la gammificació a través de dispositius mòbils)
- solucionar les mancances formatives en aspectes bàsics necessaris per al desenvolupament de l’assignatura

 
 
Codi del projecte: 
2017PID-UB/026
Grup d'innovació docent: 
ULD-FARMÀCIA

GAMFIF2013ada

Alternatives Metodològiques en Fisiologia i Fisiopatologia

El Grup d'Alternatives Metodològiques en Fisiologia i Fisiopatologia (GAMFIF) té com a objectiu general promoure l'aprenentatge de coneixements i habilitats en Fisiologia i Fisiopatologia, mitjançant alternatives metodològiques a la classe magistral i a les classes pràctiques convencionals que fomentin la participació de l'estudiant. Aquest objectiu general formulat ja des de l’inici de l’activitat del grup continua sent vàlid, tot i que els objectius específics han anat variant en funció de la pròpia evolució del marc educatiu en que es mou la Universitat de Barcelona.

Coordinació: 
Amat Miralles , Concepció
Membres del grup: 
Mariona Camps Bossacoma
Margarida Castell Escuer
Àngels Franch Masferrer
M. Emilia Juan Olivé
Magdalena Massot Cladera
M. Lluïsa Miró Martí
Miquel Moretó Pedragosa
Carme Pelegrí Gabaldà
Anna Pérez Bosque
Francisco José Pérez Cano
Joana M. Planas Roselló
Manel Rabanal Tornero
Sandra Saldaña Ruiz
Jordi Vilaplana Hortensi
Elisabet Augé Marí
Departament: 
Departament de Bioquímica i Fisiologia

ENAPFISIOada

Ensenyar a Aprendre Fisiologia

El grup Ensenyar a Aprendre Fisiologia està format per un grup de professors del Departament de Fisiologia de la Facultat de Farmàcia, amb l’objectiu de millorar l’aprenentatge de la fisiologia i, a més, contribuir a l’ensenyament universitari en general. L’objectiu general del grup es la millora de la qualitat docent de la Fisiologia i la Fisiopatologia per tal que l’alumne desenvolupi una metodologia de treball que li permeti assolir un pensament crític i una capacitat d’autoaprenentatge.

Coordinació: 
Cambras Riu, Trinitat
Membres del grup: 
Montserrat Mitjans Arnal
Antoni Díez-Noguera
Juan José Moreno Aznárez
Pilar Vinardell Martinez-Hidalgo
Carmen Moran Badenas
Raquel Martin Venegas
Ruth Ferrer Roig
Departament: 
Departament de Bioquímica i Fisiologia