Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient

GIBAFada

Grup d’Innovació Docent de Botànica Aplicada a les ciències Farmacèutiques

El marc concret de l’activitat dels integrants del grup –l’àrea de Botànica a la Facultat de Farmàcia de a UB- permetrà aplicar i avaluar les propostes que generi el grup d’innovació en el context de dos ensenyaments (Farmàcia i Ciència i Tecnologia dels Aliments) amb plans d’estudis ja reformats però sotmesos a la nova remodelació que impliquen les directrius de l’EEES. Aquest marc defineix les necessitats d’innovació i de recerca pedagògica que caldrà desenvolupar en els propers anys i que constitueixen bona part dels objectius que presenta el nostre grup.

Coordinació: 
Simon Pallisé, Joan
Membres del grup: 
Carles Benedí i González
Anna Rovira López
Maria Bosch i Daniel
Cèsar Blanché i Vergés
Departament: 
Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient