Departament d'Arts Visuals i Disseny

Aprenentatge integrat d'arts gràfiques, 1: base de dades i glossari

Coordinació: 
Moret Viñals, Oriol
Participants: 
Personal CRAI – Unitat de docència Personal (o PDI)
Participants: 
1 becari, (ex-) alumne del Grau de Disseny amb coneixements específics d’arts gràfiques
Departament: 
Departament d'Arts Visuals i Disseny
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

En general, es pretén avançar en l'assoliment de competències seleccionades (v. Mancances detectades). Destaquem sis objectius inicials:

  1. Aprofundir en el coneixement de materials, tècniques, processos i procediments de producció.
  2. Classificar, jerarquitzar i relacionar continguts en un esquema de visió global (llarg de gambals).
  3. Adequar les possibilitats de les TIC per a organitzar, recuperar i ampliar informació.
  4. Projectar vies alternatives que equilibrin interessos d'usuari i estàndards disciplinaris.
  5. Valorar el treball propi i ajustar-lo a un projecte de col·laboració.
  6. I millorar l'expressió escrita.
Codi del projecte: 
017PID-UB/016

INDAGA'Tada

Grup d'innovació Docent per afavorir la Indagació
Objectius de l'activitat del grup

La finalitat primera del grup és promoure, desenvolupar, avaluar i divulgar estratègies de col·laboració entre els docents participants que es vinculin amb l’afavoriment de formes d’aprenentatge integrades i plenes de sentit per als estudiants. De manera específica, el grup pretén assolir les següents finalitats:

Coordinació: 
Hernández Hernández, Fernando
Membres del grup: 
Juana M. Sancho Gil
Cristina Alonso Cano
Anna Forés Miravalles
Begoña Piqué Simó
Fernándo Herraiz García
Joan-Anton Sanchez i Valero
Ascensió Moreno González
Paulo Padilla Petry
Sandra Martínez Pérez
Raquel Miño Puigcercós
Rachel Fendler
Judith Arrazola Carballo
Marina Riera
Xavier Giró Gràcia
Departament: 
Departament d'Arts Visuals i Disseny

ART_PRO&DOCada

Art, professió i docència

Buscar vincles entre la realitat artística professional i l’ensenyament de l’art i contribuir a reduir la distància entre ambdues situacions a través de:

1. Propostes directes amb una incidència immediata en la innovació docent.

2. Propostes que de manera indirecte incideixen sobre la millora docent a curt termini.

3. Activitats de difusió social que vinculin l’activitat docent i l’artística.

Objectius de l'activitat del grup

Coordinació: 
Morell Rovira, Jordi
Membres del grup: 
Núria Gual Solé
Joan Descarga Aniento
Àlex Nogué Font 
Òscar Padilla Machó
Marta Negre Busó 
Joaquim Cantalozella Planas
Departament: 
Departament d'Arts Visuals i Disseny

PRORETORNada

Cicle De Retorn / Processos d'aprenentatge. Retorn d'experiències

Cicle De Retorn / Processos d'aprenentatge. Retorn d'experiències

Coordinació: 
Vila Pou, Eva
Membres del grup: 
CRISTINA PASTÓ AGUILÀ
Ma. MERCÈ CASANOVAS ALEIX
Categoria: 
Grup Innovació Docent (GID)
Codi UB: 
GINDO-UB/128
Departament: 
Departament d'Arts Visuals i Disseny