Ajuts per la difusió de les actuacions d'innovació docent de Projectes i Grups acreditats

Sol·licitants:

Docents implicats en projectes o grups d’innovació docent. En cas de que el sol·licitant no consti com a responsable del projecte o grup caldrà adjuntar un document amb l’autorització del responsables del projecte o grup.


Requisits:

Per poder accedir a l’ajut previst s’han de complir aquest requisits:

- Tenir concedit un Projecte d’Innovació Docent en el marc del procediment obert actualment vigent, o bé formar part d’un Grup d’Innovació Docent Reconegut (GID o GIDC).

- La difusió per la que es sol·licita l’ajut ha estat realitzada o s’ha de realitzar durant l’any 2018.

- Mitjançant l’activitat per la que es sol·licita l’ajut es fa difusió dels resultats o les actuacions portades a terme dins dels Projectes o Grups d’Innovació Docent al que pertany el sol·licitant.
 

Ajuts per a la difusió d'actuacions d'innovació docent 
 

+ Ajuts per a l’assistència a congressos i jornades d’innovació docent (Sol·licitut 

+ Ajuts per a l’organització de congressos d’innovació docent (Sol·licitut 

+ Ajuts per a publicacions (Sol·licitut 

 

 

Avaluació de les propostes presentades


Justificació de les despeses:

El RIMDA podrà sol·licitar l’acreditació de la despesa de la manera que es consideri més adequada.


Compromís en cas de rebre l’ajut:

El receptor de l’ajut es compromet a fer difusió, de forma coordinada amb el RIMDA, dels resultats o actuacions vinculades amb el seu Projecte o Grup d’Innovació Docent. Aquest compromís de difusió es concreta en actuacions que es portaran a terme dins del context de la Universitat de Barcelona.


Pressupost total disponible (2017):

La dotació econòmica que el Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica posa a disposició d’aquesta acció de suport per la difusió d’actuacions d’innovació docent, incloent les seves diverses modalitats, està pendent de confirmació.


Responsable:

Dra. Amelia Díaz Álvarez
Vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica