Sol·licitud d'ajut per a l’ORGANITZACIÓ de congressos d’innovació docent

Ompliu el camps requerits en aquest formulari.

Cal incloure: DNI PDI responsable, Departament( amb Secció departamental si escau), CEGE, persona de contacte del departament, correu electrònic del contacte del departament