Programa de Millora i Innovació Docent de la Universitat de Barcelona

La Universitat de Barcelona considera la docència de qualitat com un dels seus objectius prioritaris. El Programa de Millora i Innovació Docent contribueix a aquest objectiu afavorint la millora continuada de la docència, donant impuls i suport a la innovació docent, i estimulant activitats d'intercanvi d'experiències docents.

Els objectius específics del PMID són:

» Estimular la innovació docent mitjançant ajuts econòmics i suport metodològic a projectes d'Innovació docent.

» Estructurar i cohesionar el professorat de la UB implicat en la millora de la docència mitjançant el reconeixement i consolidació de grups d'Innovació docent.

» Contribuir a la difusió, intercanvi i extensió de les experiències de millora i innovació docent, a través de la pàgina web del programa i organitzant activitats d'intercanvi d'experiències.

El Programa de Millora i Innovació Docent depèn del Vicerectorat de Docència de la UB.


Equip PMID:

Tècnics

Jordi Pardo Carazo
Mila Rodríguez Martínez


Pregunteu al PMID:

Feu servir l'adreça pmid@ub.edu per enviar consultes al PMID.
Telèfon:  39955 / 11192 (extensió Ibercom / per trucades externes 619421050)

Localització 

     CALENDARI PMID      


 Innovació Docent a la UB 

 +  Innovació docent per Facultats 

 + Línies d'innovació en desenvolupament 

 + Cercador de projectes 

 

 Enllaços d'interès ERASMUS+ 
Mobilitat per al professorat de la UB

Quaderns de Docència Universitària
Formació per a professorat universitari