74 experiencias docentes del Grado de Derecho (Publicació)
Max Turull Rubinat
Enoch Albertí Rovira
(eds.)
 
Esta obra recoge 74 experiencias docentes realizadas por casi un centenar de profesores en el Grado en Derecho en 23 universidades españolas. Por tanto, si algo define el volumen es la pluralidad y la diversidad de enfoques, de situaciones, de asignaturas y materias, de tradiciones y, en definitiva, de experiencias.
L’ACUP i la Generalitat presenten vint-i-una experiències de bones pràctiques d’innovació docent
 
L’Associació Catalana d’Universitats Públiques i la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya han fet un recull de bones pràctiques d’innovació docent de les vuit universitats públiques catalanes. 
 
Per aquest projecte, s’han escollit un total de 21 experiències a partir de les millor comunicacions presentades en el Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació - CIDUI, celebrat el passat mes de juliol de 2016 a la Universitat Autònoma de Barcelona i de les distincions Jaume Vicens Vives 2016 de la modalitat col·lectiva. D’aquesta manera es vol donar a conèixer les tasques que es realitzen a la universitat i compartir aquest coneixement amb la comunitat educativa.
 
De cada bona pràctica se n’ha fet un document i un vídeo explicatius que podeu consultar aquí.

 

Programa de recerca, innovació i millora de la docència i l'aprenentatge de la Universitat de Barcelona

Els elements de la línia estratègica RIMDA són:

»  Formulació de l'estratègia institucional de formació i establiment del model formatiu 

»  Funcionament coordinat (integrat) de les instàncies de formació, d’innovació i millora, de recerca i de suport a la docència 

»  Foment de la cultura pedagògica dels centres i de la qualitat docent 

»  Enfortiment de la pluralitat  didàctica i de  les singularitats docents disciplinars 

»  Enfortir les cultures docents interdisciplinars 

»  Nou impuls als grups d’innovació (GID de titulació, de centre, de campus, assessorament de procés) 

»  Noves formes de pensar les relacions entre docència i recerca 

»  Traslladar a l’aula la cultura “equip docent” 

»  Foment de la pràctica docent basada en l’evidència 

»  Augment de la participació dels centres en la determinació de l’oferta formativa 

»  Atenció prioritària a les necessitats de formació “sentides” dels centres i de les titulacions 

 

El Programa RIMDA depèn del Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica  de la UB. 


Equip RIMDA:

Responsable

Dr. José Luis Medina Moya 
(Delegat del rector per a la recerca, innovació i millora de la docència i l'aprenentatge)
Telèfon: 11192

Tècnics

Amanda Marín Mayol
Jordi Pardo Carazo
Mila Rodríguez Martínez


Pregunteu a RIMDA:

Feu servir el formulari de contacte per enviar consultes al RIMDA.
Telèfon:  39955 

Localització 

     CALENDARI RIMDA       


 Innovació Docent a la UB 

 +  Innovació docent per Facultats 

 + Línies d'innovació en desenvolupament 

 + Cercador de projectes 

 

 Enllaços d'interès 

Quaderns de Docència Universitària
Formació per a professorat universitari