EXPERIÈNCIES UB DESTACADES A CIDUI16

L’Associació Catalana d’Universitats Públiques i la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya han fet un recull de bones pràctiques d’innovació docent de les vuit universitats públiques catalanes. Per aquest projecte, s’han escollit un total de 21 experiències a partir de les millor comunicacions presentades en el Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació - CIDUI, celebrat el passat mes de juliol de 2016 a la Universitat Autònoma de Barcelona i de les distincions Jaume Vicens Vives 2016 de la modalitat col·lectiva. D’aquesta manera es vol donar a conèixer les tasques que es realitzen a la universitat i compartir aquest coneixement amb la comunitat educativa.

De cada bona pràctica se n’ha fet un document i un vídeo explicatius que podeu consultar aquí.

Programa de Millora i Innovació Docent de la Universitat de Barcelona

La Universitat de Barcelona considera la docència de qualitat com un dels seus objectius prioritaris. El Programa de Millora i Innovació Docent contribueix a aquest objectiu afavorint la millora continuada de la docència, donant impuls i suport a la innovació docent, i estimulant activitats d'intercanvi d'experiències docents.

Els objectius específics del PMID són:

» Estimular la innovació docent mitjançant ajuts econòmics i suport metodològic a projectes d'Innovació docent.

» Estructurar i cohesionar el professorat de la UB implicat en la millora de la docència mitjançant el reconeixement i consolidació de grups d'Innovació docent.

» Contribuir a la difusió, intercanvi i extensió de les experiències de millora i innovació docent, a través de la pàgina web del programa i organitzant activitats d'intercanvi d'experiències.

El Programa de Millora i Innovació Docent depèn del Vicerectorat de Docència de la UB.


Equip PMID:

Tècnics

Jordi Pardo Carazo
Mila Rodríguez Martínez


Pregunteu al PMID:

Feu servir l'adreça pmid@ub.edu per enviar consultes al PMID.
Telèfon:  39955 / 11192 (extensió Ibercom / per trucades externes 619421050)

Localització 

     CALENDARI PMID      


 Innovació Docent a la UB 

 +  Innovació docent per Facultats 

 + Línies d'innovació en desenvolupament 

 + Cercador de projectes 

 

 Enllaços d'interès 

Quaderns de Docència Universitària
Formació per a professorat universitari

ERASMUS+ 
Mobilitat per al professorat de la UB