• Data: jun 2013
Creat per: 
Judith Ruiz, Raquel Riera, Anna Coll i Anna Juberó
Estat: 
Descripció: 

Emparella les imatges per crear l'embarbussament.

Dificultat: 
Destinataris: 
Edat recomanada: 
Origen: 
Fet amb: 

Related Work

Endreça les imatges
Endreça les imatges dels embarbussaments a partir de l'audio
Crea embarbussaments!
L’activitat consisteix en crear un embarbussament de fórmula
Joc d'imatges
Joc d'emparellar imatges segons la seva pronunciació.