• Data: jun 2013
Creat per: 
Andreina Comas, Esther González i Carla vila
Estat: 
Descripció: 

L’activitat consisteix en crear un embarbussament de fórmula fixa, dels diferents tipus, a partir de les indicacions prèvies que s’especifiquen en cada cas. Aquesta activitat la podríem mirar de fer a partir de l’ExeLearning, és un programa d’edició d’activitats didàctiques en suport web.
Aquí posem uns exemples de les indicacions que haurien de seguir els companys per tal de crear l’embarbussament.

- Crea un embarbussament de fórmula fixa, acumulatiu, a partir de les paraules duc i rus, i els mots no poden tenir més de tres lletres.

- Crea un embarbussament de fórmula fixa, encadenament, utilitzant tots els noms de les notes musicals.

Llengua: 
Dificultat: 

Related Work

Joc d'imatges
Joc d'emparellar imatges segons la seva pronunciació.
L'aranya
Emparella les imatges per crear l'embarbussament.