• Data: jun 2013
Creat per: 
Sandra Aguilera
Marta Bosch
Tania Expósito
Eva Martin
Estat: 
Descripció: 

Aquesta activitat està realitzada amb el programa jClic. Consiteix en una primera plana on s'han de relacionar els tipus d'embarbussaments de fórmula fixa amb la imatge que els representa. D'aquesta manera, fem més visuals les planes següents, on es proposaran diversos embarbussaments que s'hauran de relacionar amb l'opció correcta de les tres tipologies d'embarbussaments de fórmula fixa (enumeratius, encadenats o acumulatius).

Llengua: 
Dificultat: 
Destinataris: 
Fet amb: 

Related Work

L'aranya
Emparella les imatges per crear l'embarbussament.
Joc d'imatges
Joc d'emparellar imatges segons la seva pronunciació.
Crea embarbussaments!
L’activitat consisteix en crear un embarbussament de fórmula