• Data: jun 2013
Creat per: 
Ada Fabra Ardit, Alejandra Ferrer Baruquer, Nilda Gayete i Lidia Iglesias Vega
Estat: 
Descripció: 

Joc d'acabar els embarbussaments proposats i classificar-los segons corresponguin

Llengua: 
Dificultat: 
Destinataris: 
Origen: 
Fet amb: 

Related Work

L'aranya
Emparella les imatges per crear l'embarbussament.
Joc d'imatges
Joc d'emparellar imatges segons la seva pronunciació.
Endreça Embarbussaments
L'activitat plantejada per treballar a l'escola va orientada